SUpport.MOzilla.com

Mozilla FireFox Support Translation

Project Description: 

To translate the Firefox Support articles in the Knowledge Base to help thousands of people each week.

Project Members: 

Thar Htet, Potential awsome supporters

Project Type: 

Localization

Project License: 

Creative Commons Attribution Share-Alike License v3.0 or any later version

Mozilla Firefox support site မှာ မြန်မာဘာသာကို support ဘာသာစကားတစ်ရပ်အဖြစ် ၁၈ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ ကစပြီး ထည့်သွင်းလိုက်ပါပြီ။ (ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်းတော့ ၁၉ ရက်လောက်ဖြစ်ပါမယ်)

ဒီ စီမံကိန်းမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်တာဟာ၊ MyanmarLanguage.org မှာသာမဟုတ်ဘဲ၊ အထင်ကရ Firefox software ကိုပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်နေကြသူများထဲမှာ ပါဝင်ရာကျပါတယ်။

Post Tags: 

Subscribe to RSS - SUpport.MOzilla.com